ساده سازی تصمیم های سخت

ساده سازی تصمیم های سخت از زبان دکتر ماکان آریا پارسا

از دید دکتر ماکان اریا پارسا ساده سازی تصمیم های سخت در واقع به معنای کاهش پیچیدگی و سختی تصمیم‌گیری است. به گونه ای که فرآیند تصمیم‌گیری برای فرد یا گروهی که تصمیم گیری می کنند، آسان تر و قابل اجرا تر شود. در واقع، هدف از ساده سازی تصمیم

بیشتر بخوانید
تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ از دید دکتر ماکان آریا پارسا

از دید دکتر ماکان اریا پارسا تیپ شخصیتی ISTJ افرادی با اخلاق منطقی و کارآمد را توصیف می کند که برای هر چیزی یک توضیح منطقی دارند. این دسته از افراد بسیار بر روی جزئیات متمرکز بوده و مفاهیم انتزاعی را به خوبی درک می کنند. آنها همچنین طبق منطق

بیشتر بخوانید
تیپ شخصیتی ENFP

تیپ شخصیتی ENFP از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

از دید دکتر ماکان اریا پارسا تیپ شخصیتی ENFP به افرادی که به شکل طبیعی برونگرا، خلاق و ایده پرداز هستند، اشاره می کند. این دسته از افراد بسیار تمایل دارند که زندگی را به شکل ایده آل درآورده و آن را تغییر دهند. اشخاصی با تیپ ای ان اف

بیشتر بخوانید
  • 1
  • 2